TORAH
FIVE BOOKS OF MOSES
NEVI'IM
PROPHETS
KETUVIM
WRITINGS

Chapter 10

1“In view of all this, we make this pledge and put it in writing; and on the sealed copy [are subscribed] our officials, our Leviim, and our Kohanim.

אוּבְכָל־זֹאת אֲנַחְנוּ כֹּרְתִים אֲמָנָה וְכֹתְבִים וְעַל הֶחָתוּם שָׂרֵינוּ לְוִיֵּנוּ כֹּהֲנֵינוּ׃

2“On the sealed copy [are subscribed]: Nechemya the Tirshatha son of Chachalya and Tzidkiyahu,

בוְעַל הַחֲתוּמִים נְחֶמְיָה הַתִּרְשָׁתָא בֶּן־חֲכַלְיָה וְצִדְקִיָּה׃

3Seraya, Azarya, Yirmiyahu,

גשְׂרָיָה עֲזַרְיָה יִרְמְיָה׃

4Pashhur, Amariah, Malchijah,

דפַּשְׁחוּר אֲמַרְיָה מַלְכִּיָּה׃

5Hattush, Shebaniah, Malluch,

החַטּוּשׁ שְׁבַנְיָה מַלּוּךְ׃

6Harim, Meremoth, Ovadya,

וחָרִם מְרֵמוֹת עֹבַדְיָה׃

7Daniel, Ginnethon, Baruch,

זדָּנִיֵּאל גִּנְּתוֹן בָּרוּךְ׃

8Meshullam, Aviya, Mijamin,

חמְשֻׁלָּם אֲבִיָּה מִיָּמִן׃

9Maaziah, Bilgai, Shemaya; these are the Kohanim.

טמַעַזְיָה בִלְגַּי שְׁמַעְיָה אֵלֶּה הַכֹּהֲנִים׃

10“And the Leviim: Yeshua son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, and Kadmiel.

יוְהַלְוִיִּם וְיֵשׁוּעַ בֶּן־אֲזַנְיָה בִּנּוּי מִבְּנֵי חֵנָדָד קַדְמִיאֵל׃

11And their brothers: Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan,

יאוַאֲחֵיהֶם שְׁבַנְיָה הוֹדִיָּה קְלִיטָא פְּלָאיָה חָנָן׃

12Mica, Rehob, Hashabiah,

יבמִיכָא רְחוֹב חֲשַׁבְיָה׃

13Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,

יגזַכּוּר שֵׁרֵבְיָה שְׁבַנְיָה׃

14Hodiah, Bani, and Beninu.

ידהוֹדִיָּה בָנִי בְּנִינוּ׃

15“The heads of the people: Parosh, Pahath-moab, Elam, Zattu, Bani,

טורָאשֵׁי הָעָם פַּרְעֹשׁ פַּחַת מוֹאָב עֵילָם זַתּוּא בָּנִי׃

16Bunni, Azgad, Bebai,

טזבֻּנִּי עַזְגָּד בֵּבָי׃

17Adoniyahu, Bigvai, Adin,

יזאֲדֹנִיָּה בִגְוַי עָדִין׃

18Ater, Chizkiyahu, Azzur,

יחאָטֵר חִזְקִיָּה עַזּוּר׃

19Hodiah, Hashum, Bezai,

יטהוֹדִיָּה חָשֻׁם בֵּצָי׃

20Hariph, Anatot, Nebai,

כחָרִיף עֲנָתוֹת נובי [נֵיבָי׃]

21Magpiash, Meshullam, Hezir,

כאמַגְפִּיעָשׁ מְשֻׁלָּם חֵזִיר׃

22Meshezabel, Tzadok, Jaddua,

כבמְשֵׁיזַבְאֵל צָדוֹק יַדּוּעַ׃

23Pelatiah, Hanan, Anaiah,

כגפְּלַטְיָה חָנָן עֲנָיָה׃

24Hoshea, Chananya, Hasshub,

כדהוֹשֵׁעַ חֲנַנְיָה חַשּׁוּב׃

25Hallohesh, Pilha, Shobek,

כההַלּוֹחֵשׁ פִּלְחָא שׁוֹבֵק׃

26Rehum, Hashabnah, Maaseiah,

כורְחוּם חֲשַׁבְנָה מַעֲשֵׂיָה׃

27and Ahiah, Hanan, Anan,

כזוַאֲחִיָּה חָנָן עָנָן׃

28Malluch, Harim, Baanah.

כחמַלּוּךְ חָרִם בַּעֲנָה׃

29“And the rest of the people, the Kohanim, the Leviim, the gatekeepers, the singers, the temple servants, and all who separated themselves from the peoples of the lands to [follow] the Teaching of Hashem, their wives, sons and daughters, all who know enough to understand,

כטוּשְׁאָר הָעָם הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם הַשּׁוֹעֲרִים הַמְשֹׁרְרִים הַנְּתִינִים וְכָל־הַנִּבְדָּל מֵעַמֵּי הָאֲרָצוֹת אֶל־תּוֹרַת הָאֱלֹהִים נְשֵׁיהֶם בְּנֵיהֶם וּבְנֹתֵיהֶם כֹּל יוֹדֵעַ מֵבִין׃

30join with their noble brothers, and take an oath with sanctions to follow the Teaching of Hashem, given through Moshe the servant of Hashem, and to observe carefully all the commandments of Hashem our Lord, His rules and laws.

למַחֲזִיקִים עַל־אֲחֵיהֶם אַדִּירֵיהֶם וּבָאִים בְּאָלָה וּבִשְׁבוּעָה לָלֶכֶת בְּתוֹרַת הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר נִתְּנָה בְּיַד מֹשֶׁה עֶבֶד־הָאֱלֹהִים וְלִשְׁמוֹר וְלַעֲשׂוֹת אֶת־כָּל־מִצְוׂת יְהֹוָה אֲדֹנֵינוּ וּמִשְׁפָּטָיו וְחֻקָּיו׃

31“Namely: We will not give our daughters in marriage to the peoples of the land, or take their daughters for our sons.

לאוַאֲשֶׁר לֹא־נִתֵּן בְּנֹתֵינוּ לְעַמֵּי הָאָרֶץ וְאֶת־בְּנֹתֵיהֶם לֹא נִקַּח לְבָנֵינוּ׃

32“The peoples of the land who bring their wares and all sorts of foodstuff for sale on the Shabbat day—we will not buy from them on the Shabbat or a holy day. “We will forgo [the produce of] the seventh year, and every outstanding debt.

לבוְעַמֵּי הָאָרֶץ הַמְבִיאִים אֶת־הַמַּקָּחוֹת וְכָל־שֶׁבֶר בְּיוֹם הַשַּׁבָּת לִמְכּוֹר לֹא־נִקַּח מֵהֶם בַּשַּׁבָּת וּבְיוֹם קֹדֶשׁ וְנִטֹּשׁ אֶת־הַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית וּמַשָּׁא כָל־יָד׃

33“We have laid upon ourselves obligations: To charge ourselves one-third of a shekel yearly for the service of the House of our God—

לגוְהֶעֱמַדְנוּ עָלֵינוּ מִצְוׂת לָתֵת עָלֵינוּ שְׁלִשִׁית הַשֶּׁקֶל בַּשָּׁנָה לַעֲבֹדַת בֵּית אֱלֹהֵינוּ׃

34for the rows of bread, for the regular meal offering and for the regular burnt offering, [for those of the] Shabbatot, new moons, festivals, for consecrations, for sin offerings to atone for Yisrael, and for all the work in the House of our God.

l'-LE-khem ha-ma-a-RE-khet u-min-KHAT ha-ta-MEED ul-o-LAT ha-ta-MEED ha-sha-ba-TOT he-kho-da-SHEEM la-mo-a-DEEM v'-la-ko-da-SHEEM v'-la-kha-TOT l'-kha-PAYR al yis-ra-AYL v'-KHOL m'-LE-khet bayt e-lo-HAY-nu

לדלְלֶחֶם הַמַּעֲרֶכֶת וּמִנְחַת הַתָּמִיד וּלְעוֹלַת הַתָּמִיד הַשַּׁבָּתוֹת הֶחֳדָשִׁים לַמּוֹעֲדִים וְלַקֳּדָשִׁים וְלַחַטָּאוֹת לְכַפֵּר עַל־יִשְׂרָאֵל וְכֹל מְלֶאכֶת בֵּית־אֱלֹהֵינוּ׃

 10:34   For the regular meal offering

The sanctuary of the historic Hurva Synagogue in the Jewish Quarter of the Old City of Jerusalem.

The last ten verses of this chapter focus on the pledge to revive the many sacrificial obligations. The word for ’sacrifice’ or ‘offering,’ korban (קרבן), indicates its true purpose. Korban comes from the word karov (קרוב) which means ‘close.’ The korban facilitates a close relationship between man and God. Although the korbanot can only be brought in Yerushalayim, the core idea behind them is timeless and universal, intended for all humanity. In the absence of the Beit Hamikdash and its sacrifices, we use prayer as a means of coming close to our Father in Heaven. As the verse is Hoshea says “Instead of bulls we will pay [the offering of] our lips” (Hosea 14:3).

35“We have cast lots [among] the Kohanim, the Leviim, and the people, to bring the wood offering to the House of our God by clans annually at set times in order to provide fuel for the mizbayach of Hashem our God, as is written in the Teaching.

להוְהַגּוֹרָלוֹת הִפַּלְנוּ עַל־קֻרְבַּן הָעֵצִים הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם וְהָעָם לְהָבִיא לְבֵית אֱלֹהֵינוּ לְבֵית־אֲבֹתֵינוּ לְעִתִּים מְזֻמָּנִים שָׁנָה בְשָׁנָה לְבַעֵר עַל־מִזְבַּח יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ כַּכָּתוּב בַּתּוֹרָה׃

36“And [we undertake] to bring to the House of Hashem annually the first fruits of our soil, and of every fruit of every tree;

לווּלְהָבִיא אֶת־בִּכּוּרֵי אַדְמָתֵנוּ וּבִכּוּרֵי כָּל־פְּרִי כָל־עֵץ שָׁנָה בְשָׁנָה לְבֵית יְהֹוָה׃

37also, the first-born of our sons and our beasts, as is written in the Teaching; and to bring the firstlings of our cattle and flocks to the House of our God for the Kohanim who minister in the House of our God.

לזוְאֶת־בְּכֹרוֹת בָּנֵינוּ וּבְהֶמְתֵּינוּ כַּכָּתוּב בַּתּוֹרָה וְאֶת־בְּכוֹרֵי בְקָרֵינוּ וְצֹאנֵינוּ לְהָבִיא לְבֵית אֱלֹהֵינוּ לַכֹּהֲנִים הַמְשָׁרְתִים בְּבֵית אֱלֹהֵינוּ׃

38“We will bring to the storerooms of the House of our God the first part of our dough, and our gifts [of grain], and of the fruit of every tree, wine and oil for the Kohanim, and the tithes of our land for the Leviim—the Leviim who collect the tithe in all our towns subject to royal service.

לחוְאֶת־רֵאשִׁית עֲרִיסֹתֵינוּ וּתְרוּמֹתֵינוּ וּפְרִי כָל־עֵץ תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר נָבִיא לַכֹּהֲנִים אֶל־לִשְׁכוֹת בֵּית־אֱלֹהֵינוּ וּמַעְשַׂר אַדְמָתֵנוּ לַלְוִיִּם וְהֵם הַלְוִיִּם הַמְעַשְּׂרִים בְּכֹל עָרֵי עֲבֹדָתֵנוּ׃

39An Aaronite Kohen must be with the Leviim when they collect the tithe, and the Leviim must bring up a tithe of the tithe to the House of our God, to the storerooms of the treasury.

לטוְהָיָה הַכֹּהֵן בֶּן־אַהֲרֹן עִם־הַלְוִיִּם בַּעְשֵׂר הַלְוִיִּם וְהַלְוִיִּם יַעֲלוּ אֶת־מַעֲשַׂר הַמַּעֲשֵׂר לְבֵית אֱלֹהֵינוּ אֶל־הַלְּשָׁכוֹת לְבֵית הָאוֹצָר׃

40For it is to the storerooms that the Israelites and the Leviim must bring the gifts of grain, wine, and oil. The equipment of the sanctuary and of the ministering Kohanim and the gatekeepers and the singers is also there. “We will not neglect the House of our God.”

מכִּי אֶל־הַלְּשָׁכוֹת יָבִיאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל וּבְנֵי הַלֵּוִי אֶת־תְּרוּמַת הַדָּגָן הַתִּירוֹשׁ וְהַיִּצְהָר וְשָׁם כְּלֵי הַמִּקְדָּשׁ וְהַכֹּהֲנִים הַמְשָׁרְתִים וְהַשּׁוֹעֲרִים וְהַמְשֹׁרְרִים וְלֹא נַעֲזֹב אֶת־בֵּית אֱלֹהֵינוּ׃