Contact Us

TORAH
FIVE BOOKS OF MOSES
NEVI'IM
PROPHETS
KETUVIM
WRITINGS

Chapter 10

Translation and Transliteration of 

1These are the lines of Shem, Ham, and Japheth, the sons of Noach: sons were born to them after the Flood.

v'-AY-leh to-LE-d'-t b'-NAY no-ACH, SHEM, KHAM, va-YA-fet, va-yi-v'-LO-du la-HEM ba-NEEM a-KHAR ha-ma-BUL

אוְאֵ֙לֶּה֙ תּוֹלְדֹ֣ת בְּנֵי־נֹ֔חַ שֵׁ֖ם חָ֣ם וָיָ֑פֶת וַיִּוָּלְד֥וּ לָהֶ֛ם בָּנִ֖ים אַחַ֥ר הַמַּבּֽוּל׃

2The descendants of Japheth: Gomer, Magog, Media, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.

b'-NAY ye-FET g'-MER u-ma-GOG u-ma-DAI v'-ya-VAN v'-tu-BAL u-MEKH v'-ti-RAS

בבְּנֵ֣י יֶ֔פֶת גֹּ֣מֶר וּמָג֔וֹג וּמָדַ֖י וְיָוָ֣ן וְתֻבָ֑ל וּמֶ֖שֶׁךְ וְתִירָֽס׃

3The descendants of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.

u-v'-nay go-MER ash-K'-naz v'-ree-FAT v'-to-GAR-ma

גוּבְנֵ֖י גֹּ֑מֶר אַשְׁכְּנַ֥ז וְרִיפַ֖ת וְתֹגַרְמָֽה׃

4The descendants of Javan: Elishah and Tarshish, the Kittim and the Dodanim.

u-v'-nay ya-VAN e-li-SHAH v'-tar-SHEESH ki-TEEM v'-do-DA-neem

דוּבְנֵ֥י יָוָ֖ן אֱלִישָׁ֣ה וְתַרְשִׁ֑ישׁ כִּתִּ֖ים וְדֹדָנִֽים׃

5From these the maritime nations branched out. [These are the descendants of Japheth] by their lands—each with its language—their clans and their nations.

may-AY-leh nif-r'-DU i-YAY ha-go-YIM b'-ar-tzo-TAM EESH lil-sho-NO l'-mish-p'-kho-TAM b'-go-yay-HEM

המֵ֠אֵ֠לֶּה נִפְרְד֞וּ אִיֵּ֤י הַגּוֹיִם֙ בְּאַרְצֹתָ֔ם אִ֖ישׁ לִלְשֹׁנ֑וֹ לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם בְּגוֹיֵהֶֽם׃

 10:5   From these the maritime nations branched out

This chapter lists the generations that emerged from Noach’s sons after the flood, implying that the nations spread out as a result of natural population growth. Hence, the word nifridu (נפרדו), ‘divided,’ which connotes natural separation, is used here, as opposed to the term vayafetz (ויפץ), ‘scattered,’ used in the story of the Tower of Babylon (11:8), which connotes forced dispersion. Similarly, the choice of the word lashon (לשון), ’tongue,’ as opposed to safa (שפה),‘language,’ which is used in chapter eleven, indicates a natural evolution of dialects as nations moved away from each other. Conceivably, new languages were not yet initiated, only dialects of Hebrew. Rabbi Zalman Sorotzkin, who fled Europe and arrived in Israel during World War II, points out that this verse mentions the three aspects that unite a nation; common ancestry, land and language. Although the Jewish people can be found all over the world, they are united by their common ancestry, their connection to Eretz Yisrael and their ability to converse in Hebrew.

6The descendants of Ham: Cush, Mizraim, Put, and Canaan.

u-v'-nay kham KUSH u-mitz-RA-yim u-PUT u-k'-NA-an

ווּבְנֵ֖י חָ֑ם כּ֥וּשׁ וּמִצְרַ֖יִם וּפ֥וּט וּכְנָֽעַן׃

7The descendants of Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, and Sabteca. The descendants of Raamah: Sheba and Dedan.

u-v'-nay KUSH s'-VA va-kha-VEE-lah v'-sa-tah v'-ra-MAH v'-sa-t'-KA u-v'-nay ra-MAH sh'-VA u-d'-DAN

זוּבְנֵ֣י כ֔וּשׁ סְבָא֙ וַֽחֲוִילָ֔ה וְסַבְתָּ֥ה וְרַעְמָ֖ה וְסַבְתְּכָ֑א וּבְנֵ֥י רַעְמָ֖ה שְׁבָ֥א וּדְדָֽן׃

8Cush also begot Nimrod, who was the first man of might on earth.

v'-KUSH ya-LAD et nim-ROD, HU he-KHEL lih-YOT gi-BOR ba-A-retz

חוְכ֖וּשׁ יָלַ֣ד אֶת־נִמְרֹ֑ד ה֣וּא הֵחֵ֔ל לִֽהְי֥וֹת גִּבֹּ֖ר בָּאָֽרֶץ׃

9He was a mighty hunter by the grace of Hashem; hence the saying, “Like Nimrod a mighty hunter by the grace of Hashem.”

hu-HA-yah gi-BOR-tza-YID lif-NEI a-do-NAI al-KEN ye-a-MAR ke-NIM-rod gi-VOR tza-YID lif-NEI a-do-NAI

טהֽוּא־הָיָ֥ה גִבֹּֽר־צַ֖יִד לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה עַל־כֵּן֙ יֵֽאָמַ֔ר כְּנִמְרֹ֛ד גִּבּ֥וֹר צַ֖יִד לִפְנֵ֥י יְהֹוָֽה׃

10The mainstays of his kingdom were Babylon, Erech, Accad, and Calneh in the land of Shinar.

va-TE-hee ray-SHEET mam-lakh-TO ba-VEL v'-E-rekh v'-a-KAD v'-khal-NEH b'-E-rets shin-AAR

יוַתְּהִ֨י רֵאשִׁ֤ית מַמְלַכְתּוֹ֙ בָּבֶ֔ל וְאֶ֖רֶךְ וְאַכַּ֣ד וְכַלְנֵ֑ה בְּאֶ֖רֶץ שִׁנְעָֽר׃

11From that land Assyria went forth and built Nineveh, Rehoboth-ir, Calah,

min-ha-A-retz ha-HU ya-TZAH a-SHUR va-yi-VEN et-ni-NE-veh v'-et-re-KHO-vot ir v'-et-ka-LAKH

יאמִן־הָאָ֥רֶץ הַהִ֖וא יָצָ֣א אַשּׁ֑וּר וַיִּ֙בֶן֙ אֶת־נִ֣ינְוֵ֔ה וְאֶת־רְחֹבֹ֥ת עִ֖יר וְאֶת־כָּֽלַח׃

12and Resen between Nineveh and Calah, that is the great city.

v'-et RE-san bein ni-NE-veh u-vein ka-LAKH, hee ha-iR ha-ge-do-LAH

יבוְֽאֶת־רֶ֔סֶן בֵּ֥ין נִֽינְוֵ֖ה וּבֵ֣ין כָּ֑לַח הִ֖וא הָעִ֥יר הַגְּדֹלָֽה׃

13And Mizraim begot the Ludim, the Anamim, the Lehabim, the Naphtuhim,

u-mitz-RA-yim ya-LAD et-lu-DIM v'-et-a-na-MEEM v'-et-le-ha-VIM v'-et-naf-tu-KHEEM

יגוּמִצְרַ֡יִם יָלַ֞ד אֶת־לוּדִ֧ים וְאֶת־עֲנָמִ֛ים וְאֶת־לְהָבִ֖ים וְאֶת־נַפְתֻּחִֽים׃

14the Pathrusim, the Casluhim, and the Caphtorim,* whence the Philistines came forth.

v'-et-PA-t'-ru-SEEM v'-et-kas-lu-KHEEM a-SHER ya-t'-ZU mi-SHAM p'-lish-TIM v'-et-kaf-to-REEM. (s)

ידוְֽאֶת־פַּתְרֻסִ֞ים וְאֶת־כַּסְלֻחִ֗ים אֲשֶׁ֨ר יָצְא֥וּ מִשָּׁ֛ם פְּלִשְׁתִּ֖ים וְאֶת־כַּפְתֹּרִֽים׃

15Canaan begot Tzidon, his first-born, and Heth;

u-K'-na-an ya-LAD et-TZI-don b'-kho-RO v'-et-KHET

טווּכְנַ֗עַן יָלַ֛ד אֶת־צִידֹ֥ן בְּכֹר֖וֹ וְאֶת־חֵֽת׃

16and the Jebusites, the Amorites, the Girgashites,

v'-et ha-y'-vu-SEE v'-et ha-e-mo-REE v'-ET ha-gir-GA-shee

טזוְאֶת־הַיְבוּסִי֙ וְאֶת־הָ֣אֱמֹרִ֔י וְאֵ֖ת הַגִּרְגָּשִֽׁי׃

17the Hivites, the Arkites, the Sinites,

v'-et ha-KHI-vee v'-et ha-ar-KEE v'-et ha-see-NEE

יזוְאֶת־הַֽחִוִּ֥י וְאֶת־הַֽעַרְקִ֖י וְאֶת־הַסִּינִֽי׃

18the Arvadites, the Zemarites, and the Hamathites. Afterward the clans of the Canaanites spread out.

v'-et ha-ar-va-DEE v'-et ha-tz'-ma-REE v'-et ha-cha-ma-TEE v'-a-KHAR na-fo-TZU mish-pe-KHOT ha-k'-na-a-NEE

יחוְאֶת־הָֽאַרְוָדִ֥י וְאֶת־הַצְּמָרִ֖י וְאֶת־הַֽחֲמָתִ֑י וְאַחַ֣ר נָפֹ֔צוּ מִשְׁפְּח֖וֹת הַֽכְּנַעֲנִֽי׃

19The [original] Canaanite territory extended from Tzidon as far as Gerar, near Azza, and as far as Sodom, Gomorrah, Admah, and Zeboiim, near Lasha.

vai-HI g'-VUL ha-k'-na-a-NEE mi-TZI-don bo-a-KHA g'-ra-RAH ad-a-ZAH bo-a-KHA s'-DO-mah va-a-mo-RAH v'-ad-MAH u-tz'-vo-YIM ad-la-SHA

יטוַֽיְהִ֞י גְּב֤וּל הַֽכְּנַעֲנִי֙ מִצִּידֹ֔ן בֹּאֲכָ֥ה גְרָ֖רָה עַד־עַזָּ֑ה בֹּאֲכָ֞ה סְדֹ֧מָה וַעֲמֹרָ֛ה וְאַדְמָ֥ה וּצְבֹיִ֖ם עַד־לָֽשַׁע׃

20These are the descendants of Ham, according to their clans and languages, by their lands and nations.

AY-leh v'-nay-KHAM l'-mish-p'-KHO-tam l'-l'-sho-NO-tam b'-ar-TZO-tam b'-go-y'-HEM. (S)

כאֵ֣לֶּה בְנֵי־חָ֔ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לִלְשֹֽׁנֹתָ֑ם בְּאַרְצֹתָ֖ם בְּגוֹיֵהֶֽם׃

21Sons were also born to Shem, ancestor of all the descendants of Ever and older brother of Japheth.

u-l'-SHEM yu-LAD gam-HU a-VEE kol b'-NAY ay-VAYR a-KHEE ye-FET ha-GA-dol

כאוּלְשֵׁ֥ם יֻלַּ֖ד גַּם־ה֑וּא אֲבִי֙ כׇּל־בְּנֵי־עֵ֔בֶר אֲחִ֖י יֶ֥פֶת הַגָּדֽוֹל׃

22The descendants of Shem: Elam, Assyria, Arpachshad, Lud, and Aram.

b'-NAY shaym AY-lam v'-a-SHU-ur v'-ar-pakh-SHAD v'-LUD va-a-RAM

כבבְּנֵ֥י שֵׁ֖ם עֵילָ֣ם וְאַשּׁ֑וּר וְאַרְפַּכְשַׁ֖ד וְל֥וּד וַֽאֲרָֽם׃

23The descendants of Aram: Uz, Hul, Gether, and Mash.

u-v'-nay a-RAHM, UTS v'-KHUL v'-GE-TER va-MASH

כגוּבְנֵ֖י אֲרָ֑ם ע֥וּץ וְח֖וּל וְגֶ֥תֶר וָמַֽשׁ׃

24Arpachshad begot Sheila, and Sheila begot Ever.

v'-ar-pakh-SHAD ya-LAD et sha-LAKH v'-sha-LAKH ya-LAD et E-ver

כדוְאַרְפַּכְשַׁ֖ד יָלַ֣ד אֶת־שָׁ֑לַח וְשֶׁ֖לַח יָלַ֥ד אֶת־עֵֽבֶר׃

25Two sons were born to Ever: the name of the first was Peleg, for in his days the earth was divided; and the name of his brother was Joktan.

u-l'-E-ver yu-LAD sh'-NAY ba-NEEM, SHAYM ha-E-khad PE-leg, KEE b'-ya-MAV nif-le-GAH ha-A-retz, v'-SHAYM a-KHEE-yu yoK-tan.

כהוּלְעֵ֥בֶר יֻלַּ֖ד שְׁנֵ֣י בָנִ֑ים שֵׁ֣ם הָֽאֶחָ֞ד פֶּ֗לֶג כִּ֤י בְיָמָיו֙ נִפְלְגָ֣ה הָאָ֔רֶץ וְשֵׁ֥ם אָחִ֖יו יׇקְטָֽן׃

26Joktan begot Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah,

v'-yo-K'-tan ya-LAD et al-mo-DAHD v'-et SHA-lef v'-et-kha-tzar-MA-vet v'-et ya-RAKH

כווְיׇקְטָ֣ן יָלַ֔ד אֶת־אַלְמוֹדָ֖ד וְאֶת־שָׁ֑לֶף וְאֶת־חֲצַרְמָ֖וֶת וְאֶת־יָֽרַח׃

27Hadoram, Uzal, Diklah,

v'-et ha-do-RAM v'-et u-ZAL v'-et dik-LAH

כזוְאֶת־הֲדוֹרָ֥ם וְאֶת־אוּזָ֖ל וְאֶת־דִּקְלָֽה׃

28Obal, Abimael, Sheba,

v'-et-o-VAL v'-et-a-vee-MA-el v'-et-SHE-va

כחוְאֶת־עוֹבָ֥ל וְאֶת־אֲבִֽימָאֵ֖ל וְאֶת־שְׁבָֽא׃

29Ophir, Havilah, and Jobab; all these were the descendants of Joktan.

v'-et-o-FIR v'-et-kha-VEE-lah v'-et-yo-VAV kol-E-leh b'-nay yo-KH-tan

כטוְאֶת־אוֹפִ֥ר וְאֶת־חֲוִילָ֖ה וְאֶת־יוֹבָ֑ב כׇּל־אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י יׇקְטָֽן׃

30Their settlements extended from Mesha as far as Sephar, the hill country to the east.

vai-HI mo-SHA-vam mi-ME-sha BO-a-KHA s'-fa-RAH ha-HAR ha-KE-dem

לוַֽיְהִ֥י מוֹשָׁבָ֖ם מִמֵּשָׁ֑א בֹּאֲכָ֥ה סְפָ֖רָה הַ֥ר הַקֶּֽדֶם׃

31These are the descendants of Shem according to their clans and languages, by their lands, according to their nations.

AY-leh v'-nay-SHEM l'-mish-p'-KHO-tam l'-l'-sho-NO-tam b'-ar-TZO-tam l'-go-y'-HEM

לאאֵ֣לֶּה בְנֵי־שֵׁ֔ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לִלְשֹׁנֹתָ֑ם בְּאַרְצֹתָ֖ם לְגוֹיֵהֶֽם׃

32These are the groupings of Noach's descendants, according to their origins, by their nations; and from these the nations branched out over the earth after the Flood.

AY-leh mish-pe-KHOT b'-nay-NO-akh l'-to-l'-DO-tam b'-go-y'-HEM u-m'-AY-leh nif-r'-DU ha-go-YIM ba-A-retz a-KHAR ha-ma-BUL.

לבאֵ֣לֶּה מִשְׁפְּחֹ֧ת בְּנֵי־נֹ֛חַ לְתוֹלְדֹתָ֖ם בְּגוֹיֵהֶ֑ם וּמֵאֵ֜לֶּה נִפְרְד֧וּ הַגּוֹיִ֛ם בָּאָ֖רֶץ אַחַ֥ר הַמַּבּֽוּל׃