Contact Us

TORAH
FIVE BOOKS OF MOSES
NEVI'IM
PROPHETS
KETUVIM
WRITINGS

Chapter 25

Translation and Transliteration of 

1Hashem spoke to Moshe, saying:

va-y'-da-BAYR a-do-NAI el mo-SHEH lay-MOR

אוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃

2Tell B'nei Yisrael to bring Me gifts; you shall accept gifts for Me from every person whose heart so moves him.

da-BER el b'-NAY yis-ra-AYL v'-yik-KHU-li t'-ru-MAH me-ET kol eeSH a-SHER yi-d'-VE-nu li-BO tiK-KHU et t'-ru-MA-tee

בדַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְיִקְחוּ־לִ֖י תְּרוּמָ֑ה מֵאֵ֤ת כׇּל־אִישׁ֙ אֲשֶׁ֣ר יִדְּבֶ֣נּוּ לִבּ֔וֹ תִּקְח֖וּ אֶת־תְּרוּמָתִֽי׃

3And these are the gifts that you shall accept from them: gold, silver, and copper;

v'-ZOT ha-t'-RU-ma a-SHER tik-KHU may-ee-TAM, za-HAV va-KE-sef u-ne-KHO-shet

גוְזֹאת֙ הַתְּרוּמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר תִּקְח֖וּ מֵאִתָּ֑ם זָהָ֥ב וָכֶ֖סֶף וּנְחֹֽשֶׁת׃

4blue, purple, and crimson yarns, fine linen, goats' hair;

u-te-KHE-let v'-ar-GA-man v'-to-LA-at sha-NEE v'-SHESH v'-iz-ZEEM

דוּתְכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֥שׁ וְעִזִּֽים׃

5tanned ram skins, dolphin skins, and acacia wood;

v'-o-ROT ei-LIM m'-a-DAM-im v'-o-ROT t'-cha-SHEEM va-a-TZEI shi-TIM

הוְעֹרֹ֨ת אֵילִ֧ם מְאׇדָּמִ֛ים וְעֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים וַעֲצֵ֥י שִׁטִּֽים׃

6oil for lighting, spices for the anointing oil and for the aromatic incense;

SHE-men la-ma-OR b'-sa-MEEM l'-SHE-men ha-mish-KHA v'-lik-TO-ret ha-sa-MEEM

ושֶׁ֖מֶן לַמָּאֹ֑ר בְּשָׂמִים֙ לְשֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה וְלִקְטֹ֖רֶת הַסַּמִּֽים׃

7lapis lazuli and other stones for setting, for the ephod and for the breastpiece.

av-NEI-sho-HAM v'-av-NEI mi-LU-eem la-EFOD v'-la-KHO-shen

זאַבְנֵי־שֹׁ֕הַם וְאַבְנֵ֖י מִלֻּאִ֑ים לָאֵפֹ֖ד וְלַחֹֽשֶׁן׃

8And let them make Me a sanctuary that I may dwell among them.

v'-a-SU LEE mik-DASH v'-sha-khan-TEE b'-to-KHAM

חוְעָ֥שׂוּ לִ֖י מִקְדָּ֑שׁ וְשָׁכַנְתִּ֖י בְּתוֹכָֽם׃

25:8   That I may dwell among them

A replica of the mishkan in Timna Park, Israel.

Significantly, the verse does not say “that I may dwell within it.” The Mishkan is not intended to physically contain Hashem within its walls. .”Rather, the Seforno explains, it is a place which enables Hashem to dwell “among them,” meaning in the midst of the Children of Israel. Unlike pagan places of worship, the Mishkan is not meant to provide a home on earth for a god. Rather, the Mishkan, and ultimately the Beit Hamikdash in Yerushahlayim, are designed to facilitate the relationship between Hashem and His children, where every person can go to elevate himself or herself spiritually.

9Exactly as I show you—the pattern of the Mishkan and the pattern of all its furnishings—so shall you make it.

k'-KOL a-SHER a-NEE mar-EH o-T'-KHA, ET tav-NEET ha-mish-KAN v'-ET tav-NEET kol-k'-LA-yav, v'-KHEIN ta-a-SU. (s)

טכְּכֹ֗ל אֲשֶׁ֤ר אֲנִי֙ מַרְאֶ֣ה אוֹתְךָ֔ אֵ֚ת תַּבְנִ֣ית הַמִּשְׁכָּ֔ן וְאֵ֖ת תַּבְנִ֣ית כׇּל־כֵּלָ֑יו וְכֵ֖ן תַּעֲשֽׂוּ׃

10They shall make an ark of acacia wood, two and a half amot long, an amah and a half wide, and an amah and a half high.

v'-a-SU a-ROn a-tzay shi-TEEM a-ma-TA-yim va-KHAY-tzee o-RE-kho v'-a-MA va-KHAY-tzee ra-KH'-vo v'-a-MA va-KHAY-tzee ko-MA-to

יוְעָשׂ֥וּ אֲר֖וֹן עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים אַמָּתַ֨יִם וָחֵ֜צִי אׇרְכּ֗וֹ וְאַמָּ֤ה וָחֵ֙צִי֙ רׇחְבּ֔וֹ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי קֹמָתֽוֹ׃

11Overlay it with pure gold—overlay it inside and out—and make upon it a gold molding round about.

v'-tzi-PEE-ta o-TO za-HAV ta-HOR mi-BA-yit u-mi-KHUtz t'-za-PE-nu, v'-a-SEE-ta a-LA-yu ZER za-HAV sa-VEEV

יאוְצִפִּיתָ֤ אֹתוֹ֙ זָהָ֣ב טָה֔וֹר מִבַּ֥יִת וּמִח֖וּץ תְּצַפֶּ֑נּוּ וְעָשִׂ֧יתָ עָלָ֛יו זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב׃

12Cast four gold rings for it, to be attached to its four feet, two rings on one of its side walls and two on the other.

v'-ya-TZAK-ta LO ar-BA ta-B'-OT za-HAV v'-na-ta-TAH al ar-BA pa-a-MO-tav u-sh'-TAY ta-Ba-OT al-tsal-O ha-e-KHAT u-sh'-TAY ta-Ba-OT al-tsal-O ha-she-NEET

יבוְיָצַ֣קְתָּ לּ֗וֹ אַרְבַּע֙ טַבְּעֹ֣ת זָהָ֔ב וְנָ֣תַתָּ֔ה עַ֖ל אַרְבַּ֣ע פַּעֲמֹתָ֑יו וּשְׁתֵּ֣י טַבָּעֹ֗ת עַל־צַלְעוֹ֙ הָֽאֶחָ֔ת וּשְׁתֵּי֙ טַבָּעֹ֔ת עַל־צַלְע֖וֹ הַשֵּׁנִֽית׃

13Make poles of acacia wood and overlay them with gold;

v'-a-see-TA va-dei a-tzay shi-TEEM v'-tzi-PEE-ta OTAM za-HAV

יגוְעָשִׂ֥יתָ בַדֵּ֖י עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים וְצִפִּיתָ֥ אֹתָ֖ם זָהָֽב׃

14then insert the poles into the rings on the side walls of the ark, for carrying the ark.

v'-he-VE-ta et ha-ba-DIM ba-ta-ba-Ot al tzal-OT ha-a-ROn la-SE-et et ha-a-ROn ba-HEM

ידוְהֵֽבֵאתָ֤ אֶת־הַבַּדִּים֙ בַּטַּבָּעֹ֔ת עַ֖ל צַלְעֹ֣ת הָאָרֹ֑ן לָשֵׂ֥את אֶת־הָאָרֹ֖ן בָּהֶֽם׃

15The poles shall remain in the rings of the ark: they shall not be removed from it.

b'-ta-BO-tot ha-a-RON y'-HI-yu ha-ba-DEEM lo ya-SU-ru mi-ME-nu

טובְּטַבְּעֹת֙ הָאָרֹ֔ן יִהְי֖וּ הַבַּדִּ֑ים לֹ֥א יָסֻ֖רוּ מִמֶּֽנּוּ׃

16And deposit in the Aron [the tablets of] the Pact which I will give you.

v'-na-TA-ta el ha-a-RON et ha-e-DUT a-SHER e-TEYN e-LE-kha

טזוְנָתַתָּ֖ אֶל־הָאָרֹ֑ן אֵ֚ת הָעֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֥ר אֶתֵּ֖ן אֵלֶֽיךָ׃

17You shall make a cover of pure gold, two and a half amot long and an amah and a half wide.

v'-a-see-TA ka-po-RET za-HAV ta-HOR, a-ma-TA-yim va-KHE-tzee o-r'-KAH, v'-a-MAH va-KHE-tzee ro-KH'-BAH

יזוְעָשִׂ֥יתָ כַפֹּ֖רֶת זָהָ֣ב טָה֑וֹר אַמָּתַ֤יִם וָחֵ֙צִי֙ אׇרְכָּ֔הּ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי רׇחְבָּֽהּ׃

18Make two cherubim of gold—make them of hammered work—at the two ends of the cover.

v'-a-see-TA sh'-na-YIM k'-ru-VIM za-HAV mik-SHAH ta-a-SEH o-TAM mi-sh'-NAY k'-TZOT ha-ka-PO-ret

יחוְעָשִׂ֛יתָ שְׁנַ֥יִם כְּרֻבִ֖ים זָהָ֑ב מִקְשָׁה֙ תַּעֲשֶׂ֣ה אֹתָ֔ם מִשְּׁנֵ֖י קְצ֥וֹת הַכַּפֹּֽרֶת׃

19Make one cherub at one end and the other cherub at the other end; of one piece with the cover shall you make the cherubim at its two ends.

va-a-SEH k'-RU-v E-khad mi-ka-TZA mi-ZEH u-k'-RU-v E-khad mi-ka-TZA mi-ZEH min ha-ka-po-RET ta-a-SU et ha-ke-ru-VIM al sh'-NAY k'-tzo-TAV

יטוַ֠עֲשֵׂ֠ה כְּר֨וּב אֶחָ֤ד מִקָּצָה֙ מִזֶּ֔ה וּכְרוּב־אֶחָ֥ד מִקָּצָ֖ה מִזֶּ֑ה מִן־הַכַּפֹּ֛רֶת תַּעֲשׂ֥וּ אֶת־הַכְּרֻבִ֖ים עַל־שְׁנֵ֥י קְצוֹתָֽיו׃

20The cherubim shall have their wings spread out above, shielding the cover with their wings. They shall confront each other, the faces of the cherubim being turned toward the cover.

v'-ha-YU ha-ke-ru-VIM por-SEI k'-na-FA-yim le-ma-LAH so-k'-KHIM b'-khan-fe-HAYM al ha-ka-po-RET u-f'-NE-hem EESH el a-KHEE-vu el ha-ka-po-RET yi-h'-YU f'-NE-hay ha-ke-ru-VIM

כוְהָי֣וּ הַכְּרֻבִים֩ פֹּרְשֵׂ֨י כְנָפַ֜יִם לְמַ֗עְלָה סֹכְכִ֤ים בְּכַנְפֵיהֶם֙ עַל־הַכַּפֹּ֔רֶת וּפְנֵיהֶ֖ם אִ֣ישׁ אֶל־אָחִ֑יו אֶ֨ל־הַכַּפֹּ֔רֶת יִהְי֖וּ פְּנֵ֥י הַכְּרֻבִֽים׃

21Place the cover on top of the Aron, after depositing inside the Aron the Pact that I will give you.

v'-na-ta-TA et ha-ka-PO-ret al ha-a-RON mil-ma-a-LAH v'-el ha-a-RON ti-TEYN et ha-e-DUT a-SHER e-TEYN e-LE-kha

כאוְנָתַתָּ֧ אֶת־הַכַּפֹּ֛רֶת עַל־הָאָרֹ֖ן מִלְמָ֑עְלָה וְאֶל־הָ֣אָרֹ֔ן תִּתֵּן֙ אֶת־הָ֣עֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֥ר אֶתֵּ֖ן אֵלֶֽיךָ׃

22There I will meet with you, and I will impart to you—from above the cover, from between the two cherubim that are on top of the Aron HaBrit—all that I will command you concerning B'nei Yisrael.

v'-no-a-D'-ti l'-KHA sham, v'-di-BAR-ti it-KHA me-al ha-ka-po-RET, mi-BAYN sh'-NAY ha-ke-ru-VIM, a-SHER al-a-ron ha-e-DUT, et kol-a-SHER a-tza-VEH o-T'-KHA el b'-NAY yis-ra-AYL. (P)

כבוְנוֹעַדְתִּ֣י לְךָ֮ שָׁם֒ וְדִבַּרְתִּ֨י אִתְּךָ֜ מֵעַ֣ל הַכַּפֹּ֗רֶת מִבֵּין֙ שְׁנֵ֣י הַכְּרֻבִ֔ים אֲשֶׁ֖ר עַל־אֲר֣וֹן הָעֵדֻ֑ת אֵ֣ת כׇּל־אֲשֶׁ֧ר אֲצַוֶּ֛ה אוֹתְךָ֖ אֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

23You shall make a table of acacia wood, two amot long, one amah wide, and an amah and a half high.

v'-a-see-TA shul-KHAN a-tzay shi-TEEM, a-ma-TA-yim o-RE-kho v'-a-MAH ro-KHO, v'-a-MAH va-KHAY-tzee ko-MA-to

כגוְעָשִׂ֥יתָ שֻׁלְחָ֖ן עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים אַמָּתַ֤יִם אׇרְכּוֹ֙ וְאַמָּ֣ה רׇחְבּ֔וֹ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי קֹמָתֽוֹ׃

24Overlay it with pure gold, and make a gold molding around it.

v'-tzi-PEE-ta O-to za-HAV ta-HOR v'-a-SEE-ta LO ZER za-HAV sa-VEEV

כדוְצִפִּיתָ֥ אֹת֖וֹ זָהָ֣ב טָה֑וֹר וְעָשִׂ֥יתָ לּ֛וֹ זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב׃

25Make a rim of a hand's breadth around it, and make a gold molding for its rim round about.

v'-a-see-TA LO mis-GE-ret TO-fakh sa-VEEV, v'-a-see-TA ZER-za-HAV l'-mis-GE-ret-O sa-VEEV.

כהוְעָשִׂ֨יתָ לּ֥וֹ מִסְגֶּ֛רֶת טֹ֖פַח סָבִ֑יב וְעָשִׂ֧יתָ זֵר־זָהָ֛ב לְמִסְגַּרְתּ֖וֹ סָבִֽיב׃

26Make four gold rings for it, and attach the rings to the four corners at its four legs.

v'-a-see-TA lo ar-BA ta-B'-OT za-HAV, v'-na-ta-TA et ha-ta-ba-OT al ar-BA ha-pe-Ot a-SHER l'-ar-BA rag-LA-yav

כווְעָשִׂ֣יתָ לּ֔וֹ אַרְבַּ֖ע טַבְּעֹ֣ת זָהָ֑ב וְנָתַתָּ֙ אֶת־הַטַּבָּעֹ֔ת עַ֚ל אַרְבַּ֣ע הַפֵּאֹ֔ת אֲשֶׁ֖ר לְאַרְבַּ֥ע רַגְלָֽיו׃

27The rings shall be next to the rim, as holders for poles to carry the table.

l'-u-MAT ha-mis-ge-RET ti-h'-YE-na ha-ta-ba-OT l'-ba-TIM l'-ba-DIM la-SE-et et ha-shul-KHAN

כזלְעֻמַּת֙ הַמִּסְגֶּ֔רֶת תִּהְיֶ֖יןָ הַטַּבָּעֹ֑ת לְבָתִּ֣ים לְבַדִּ֔ים לָשֵׂ֖את אֶת־הַשֻּׁלְחָֽן׃

28Make the poles of acacia wood, and overlay them with gold; by these the table shall be carried.

v'-a-see-TA et ha-ba-DEEM a-tzay shi-TEEM v'-tzi-PEE-ta o-TAM za-HAV v'-ni-SA-vam et ha-shul-KHAN

כחוְעָשִׂ֤יתָ אֶת־הַבַּדִּים֙ עֲצֵ֣י שִׁטִּ֔ים וְצִפִּיתָ֥ אֹתָ֖ם זָהָ֑ב וְנִשָּׂא־בָ֖ם אֶת־הַשֻּׁלְחָֽן׃

29Make its bowls, ladles, jars and jugs with which to offer libations; make them of pure gold.

v'-a-see-TA k'-a-RO-tav v'-ka-PO-tav u-k'-so-TAV u-m'-na-kee-YO-tav a-SHER yu-SAKH ba-HEN za-HAV ta-HOR ta-a-SEH o-TAM

כטוְעָשִׂ֨יתָ קְּעָרֹתָ֜יו וְכַפֹּתָ֗יו וּקְשׂוֹתָיו֙ וּמְנַקִּיֹּתָ֔יו אֲשֶׁ֥ר יֻסַּ֖ךְ בָּהֵ֑ן זָהָ֥ב טָה֖וֹר תַּעֲשֶׂ֥ה אֹתָֽם׃

30And on the table you shall set the bread of display, to be before Me always.

v'-na-ta-TA al ha-shul-KHAN le-KHEM pa-NIM l'-fa-NAI ta-MEED.

לוְנָתַתָּ֧ עַֽל־הַשֻּׁלְחָ֛ן לֶ֥חֶם פָּנִ֖ים לְפָנַ֥י תָּמִֽיד׃

31You shall make a menorah of pure gold; the menorah shall be made of hammered work; its base and its shaft, its cups, calyxes, and petals shall be of one piece.

v'-a-see-TA me-no-RAT za-HAV ta-HOR mik-SHAH t'-a-SEH ha-me-no-RAH ye-RE-khah v'-ka-NAH ge-ve-YE-hah kaf-to-RE-hah u-f'-ra-CHE-hah mi-ME-nah yi-HU

לאוְעָשִׂ֥יתָ מְנֹרַ֖ת זָהָ֣ב טָה֑וֹר מִקְשָׁ֞ה תֵּעָשֶׂ֤ה*(בספרי ספרד ואשכנז תֵּיעָשֶׂ֤ה) הַמְּנוֹרָה֙ יְרֵכָ֣הּ וְקָנָ֔הּ גְּבִיעֶ֛יהָ כַּפְתֹּרֶ֥יהָ וּפְרָחֶ֖יהָ מִמֶּ֥נָּה יִהְיֽוּ׃

32Six branches shall issue from its sides; three branches from one side of the menorah and three branches from the other side of the menorah.

v'-shi-SHAH ka-NIM yot-SEE-im mi-tzi-DE-ha, sh'-lo-SHA k'-NEI me-no-RAH mi-tzi-DAH ha-e-KHAD u-sh'-lo-SHA k'-NEI me-no-RAH mi-tzi-DAH ha-she-NI

לבוְשִׁשָּׁ֣ה קָנִ֔ים יֹצְאִ֖ים מִצִּדֶּ֑יהָ שְׁלֹשָׁ֣ה ׀ קְנֵ֣י מְנֹרָ֗ה מִצִּדָּהּ֙ הָאֶחָ֔ד וּשְׁלֹשָׁה֙ קְנֵ֣י מְנֹרָ֔ה מִצִּדָּ֖הּ הַשֵּׁנִֽי׃

33On one branch there shall be three cups shaped like almond-blossoms, each with calyx and petals, and on the next branch there shall be three cups shaped like almond-blossoms, each with calyx and petals; so for all six branches issuing from the menorah.

sh'-LO-sha g'-vi-EEM m'-shu-KA-deem ba-ka-NEH ha-e-KHAD kaf-TOR va-fe-RACH u-sh'-LO-sha g'-vi-EEM m'-shu-KA-deem ba-ka-NEH ha-e-KHAD kaf-TOR va-fa-RACH KEN l'-she-SHET ha-ka-NEEM ha-yo-t'-ZEEM min ha-me-no-RAH

לגשְׁלֹשָׁ֣ה גְ֠בִעִ֠ים מְֽשֻׁקָּדִ֞ים בַּקָּנֶ֣ה הָאֶחָד֮ כַּפְתֹּ֣ר וָפֶ֒רַח֒ וּשְׁלֹשָׁ֣ה גְבִעִ֗ים מְשֻׁקָּדִ֛ים בַּקָּנֶ֥ה הָאֶחָ֖ד כַּפְתֹּ֣ר וָפָ֑רַח כֵּ֚ן לְשֵׁ֣שֶׁת הַקָּנִ֔ים הַיֹּצְאִ֖ים מִן־הַמְּנֹרָֽה׃

34And on the menorah itself there shall be four cups shaped like almond-blossoms, each with calyx and petals:

u-va-m'-no-RA ar-ba-AH g'-vi-IM m'-shu-KA-deem kaf-to-RE-ha u-f'-ra-CHE-ha

לדוּבַמְּנֹרָ֖ה אַרְבָּעָ֣ה גְבִעִ֑ים מְשֻׁ֨קָּדִ֔ים כַּפְתֹּרֶ֖יהָ וּפְרָחֶֽיהָ׃

35a calyx, of one piece with it, under a pair of branches; and a calyx, of one piece with it, under the second pair of branches, and a calyx, of one piece with it, under the last pair of branches; so for all six branches issuing from the menorah.

v'-kaf-TOR ta-KHAT sh'-NAY ha-ka-NIM mi-ME-nah v'-kaf-TOR ta-KHAT sh'-NAY ha-ka-NIM mi-ME-nah v'-kaf-TOR ta-KHAT sh'-NAY ha-ka-NIM mi-ME-nah l'-she-SHET ha-ka-NIM ha-yo-tze-EEM min ha-me-no-RAH

להוְכַפְתֹּ֡ר תַּ֩חַת֩ שְׁנֵ֨י הַקָּנִ֜ים מִמֶּ֗נָּה וְכַפְתֹּר֙ תַּ֣חַת שְׁנֵ֤י הַקָּנִים֙ מִמֶּ֔נָּה וְכַפְתֹּ֕ר תַּחַת־שְׁנֵ֥י הַקָּנִ֖ים מִמֶּ֑נָּה לְשֵׁ֙שֶׁת֙ הַקָּנִ֔ים הַיֹּצְאִ֖ים מִן־הַמְּנֹרָֽה׃

36Their calyxes and their stems shall be of one piece with it, the whole of it a single hammered piece of pure gold.

kafto-rei-HEM u-k'-no-TAM mi-ME-nah yi-HU ku-LAH mik-SHAH a-KHAT za-HAV ta-HOR

לוכַּפְתֹּרֵיהֶ֥ם וּקְנֹתָ֖ם מִמֶּ֣נָּה יִהְי֑וּ כֻּלָּ֛הּ מִקְשָׁ֥ה אַחַ֖ת זָהָ֥ב טָהֽוֹר׃

37Make its seven lamps—the lamps shall be so mounted as to give the light on its front side

v'-a-see-TA et ne-ro-TE-ha shiv-AH, v'-he-a-LAH et ne-ro-TE-ha v'-he-EER al ay-VER pa-NE-ha

לזוְעָשִׂ֥יתָ אֶת־נֵרֹתֶ֖יהָ שִׁבְעָ֑ה וְהֶֽעֱלָה֙ אֶת־נֵ֣רֹתֶ֔יהָ וְהֵאִ֖יר עַל־עֵ֥בֶר פָּנֶֽיהָ׃

38and its tongs and fire pans of pure gold.

u-mal-ka-KHE-ha u-makh-TO-te-ha za-HAV ta-HOR

לחוּמַלְקָחֶ֥יהָ וּמַחְתֹּתֶ֖יהָ זָהָ֥ב טָהֽוֹר׃

39It shall be made, with all these furnishings, out of a kikar of pure gold.

ki-KAR za-HAV ta-HOR ya-a-SEH o-TAH et kol ha-KE-liym ha-E-leh

לטכִּכָּ֛ר זָהָ֥ב טָה֖וֹר יַעֲשֶׂ֣ה אֹתָ֑הּ אֵ֥ת כׇּל־הַכֵּלִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃

40Note well, and follow the patterns for them that are being shown you on the mountain.

u-re-EH va-a-SEH b'-ta-v'-nee-TAM a-SHER a-TAH mor-EH ba-HAR.

מוּרְאֵ֖ה וַעֲשֵׂ֑ה בְּתַ֨בְנִיתָ֔ם אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה מׇרְאֶ֖ה בָּהָֽר׃