Contact Us

TORAH
FIVE BOOKS OF MOSES
NEVI'IM
PROPHETS
KETUVIM
WRITINGS

Chapter 6

Translation and Transliteration of 

1and Darius the Mede received the kingdom, being about sixty-two years old.

v'-da-rya-VESH (me-DI-a) [ma-DA-a] ka-BEL mal-khu-TA, k'-VAR sh'-NEEN sh'-TEE-n u-tar-TEEN.

אוְדָרְיָ֙וֶשׁ֙ (מדיא) [מָֽדָאָ֔ה] קַבֵּ֖ל מַלְכוּתָ֑א כְּבַ֥ר שְׁנִ֖ין שִׁתִּ֥ין וְתַרְתֵּֽין׃

2It pleased Darius to appoint over the kingdom one hundred and twenty satraps to be in charge of the whole kingdom;

SH'-far ko-DAM dar-YA-vesh va-ha-KIM al-mal-khu-TA la-a-khash-dar-pe-NY-a m'-a-HA v'-e-s'-REEN di le-he-VON b'-kol-mal-khu-TA

בשְׁפַר֙ קֳדָ֣ם דָּרְיָ֔וֶשׁ וַהֲקִים֙ עַל־מַלְכוּתָ֔א לַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֖א מְאָ֣ה וְעֶשְׂרִ֑ין דִּ֥י לֶהֱוֺ֖ן בְּכׇל־מַלְכוּתָֽא׃

3over them were three ministers, one of them Daniel, to whom these satraps reported, in order that the king not be troubled.

v'-e-LA mi-n'-HON sar-KHEEN t'-LA-tah di da-ni-YEL khad mi-n'-HON di-le-he-VON a-khosh-dar-pe-NY-a i-le-YIN ya-ha-VEEN l'-HON ta'-MA u-mal-KA la-lo-le-HEV na-ZIK

גוְעֵ֤לָּא מִנְּהוֹן֙ סָרְכִ֣ין תְּלָתָ֔ה דִּ֥י דָנִיֵּ֖אל חַֽד־מִנְּה֑וֹן דִּֽי־לֶהֱוֺ֞ן אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֣א אִלֵּ֗ין יָהֲבִ֤ין לְהוֹן֙ טַעְמָ֔א וּמַלְכָּ֖א לָֽא־לֶהֱוֵ֥א נָזִֽק׃

4This man Daniel surpassed the other ministers and satraps by virtue of his extraordinary spirit, and the king considered setting him over the whole kingdom.

e-da-YAN da-NI-yel d'-NAH ha-VA mit-na-TZAKH al sa-r'-KHA-yah va-a-khash-dar-p'-NA-yah kol-ko-VAYL di ru-AKH ya-tee-RAH b'-HA u-mal-KA a-SHEET la-ha-ka-MU-teh al kol-mal-khu-TAH

דאֱדַ֙יִן֙ דָּנִיֵּ֣אל דְּנָ֔ה הֲוָ֣א מִתְנַצַּ֔ח עַל־סָרְכַיָּ֖א וַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֑א כׇּל־קֳבֵ֗ל דִּ֣י ר֤וּחַ יַתִּירָא֙ בֵּ֔הּ וּמַלְכָּ֣א עֲשִׁ֔ית לַהֲקָמוּתֵ֖הּ עַל־כׇּל־מַלְכוּתָֽא׃

5The ministers and satraps looked for some fault in Daniel's conduct in matters of state, but they could find neither fault nor corruption, inasmuch as he was trustworthy, and no negligence or corruption was to be found in him.

e-da-YAN sa-r'-KA-yA va-a-khosh-dar-PE-nay-YA ha-VO ba-a-YIN i-LA l'-hash-KA-kha LA-da-ni-YAYL mi-TZAD mal-khu-TA, v'-kol-a-LA u-sh'-khi-TA la-a-ya-K'-LEEN l'-hash-KA-kha, kol-ko-VAYL di-m'-HEE-man hu, v'-kol-sha-LOO u-sh'-khi-TA la, la-hish-t'-KA-kha-TA a-lo-HI.

האֱדַ֨יִן סָֽרְכַיָּ֜א וַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֗א הֲו֨וֹ בָעַ֧יִן עִלָּ֛ה לְהַשְׁכָּחָ֥ה לְדָנִיֵּ֖אל מִצַּ֣ד מַלְכוּתָ֑א וְכׇל־עִלָּ֨ה וּשְׁחִיתָ֜ה לָא־יָכְלִ֣ין לְהַשְׁכָּחָ֗ה כׇּל־קֳבֵל֙ דִּֽי־מְהֵימַ֣ן ה֔וּא וְכׇל־שָׁלוּ֙ וּשְׁחִיתָ֔ה לָ֥א הִשְׁתְּכַ֖חַת עֲלֽוֹהִי׃

6Those men then said, “We are not going to find any fault with this Daniel, unless we find something against him in connection with the laws of his God.”

e-da-YAN guv-RA-yah il-LEKH a-m'-REEN di la NE-ha-sh-KHAKH l'-da-nee-YAYL da-NA kol-i-LAH la-HEN ha-sh'-KHA-kh'-NA al-o-HI b'-dat e-la-HEH

ואֱ֠דַ֠יִן גֻּבְרַיָּ֤א אִלֵּךְ֙ אָֽמְרִ֔ין דִּ֣י לָ֧א נְהַשְׁכַּ֛ח לְדָנִיֵּ֥אל דְּנָ֖ה כׇּל־עִלָּ֑ה לָהֵ֕ן הַשְׁכַּ֥חְנָֽא עֲל֖וֹהִי בְּדָ֥ת אֱלָהֵֽהּ׃

7Then these ministers and satraps came thronging in to the king and said to him, “O King Darius, live forever!

e-DAY-yan sa-r'-KHA-yah va-a-khosh-dar-p'-NA-yah i-LEN har-GI-shu al mal-KA v'-KAYN a-M'-REEN leh, dar-YA-vesh mal-KA l'-al-MIN khe-YI

זאֱ֠דַ֠יִן סָרְכַיָּ֤א וַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא֙ אִלֵּ֔ן הַרְגִּ֖שׁוּ עַל־מַלְכָּ֑א וְכֵן֙ אָמְרִ֣ין לֵ֔הּ דָּרְיָ֥וֶשׁ מַלְכָּ֖א לְעָלְמִ֥ין חֱיִֽי׃

8All the ministers of the kingdom, the prefects, satraps, companions, and governors are in agreement that a royal ban should be issued under sanction of an oath that whoever shall address a petition to any god or man, besides you, O king, during the next thirty days shall be thrown into a lions' den.

i-ti-a-AT-u kol sar-KHEI mal-khu-TA sig-na-YA va-a-khash-dar-p'-NA-ya ha-da-v'-RYA u-fa-kha-va-TA l'-ka-YA-ma ka-YAM mal-KA u-l'-ta-ka-FA e-SA d'-i kol d'-i-yi-VE-a va-U min-KOL e-LAH ve-e-NASH ad-yo-MIN t'-la-TEEN la-HEN mi-NAKH mal-KA yi-t'-RE-ma l'-GOV ar-ya-VA-ta

חאִתְיָעַ֜טוּ כֹּ֣ל ׀ סָרְכֵ֣י מַלְכוּתָ֗א סִגְנַיָּ֤א וַֽאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא֙ הַדָּֽבְרַיָּ֣א וּפַחֲוָתָ֔א לְקַיָּמָ֤ה קְיָם֙ מַלְכָּ֔א וּלְתַקָּפָ֖ה אֱסָ֑ר דִּ֣י כׇל־דִּֽי־יִבְעֵ֣א בָ֠ע֠וּ מִן־כׇּל־אֱלָ֨הּ וֶֽאֱנָ֜שׁ עַד־יוֹמִ֣ין תְּלָתִ֗ין לָהֵן֙ מִנָּ֣ךְ מַלְכָּ֔א יִתְרְמֵ֕א לְגֹ֖ב אַרְיָוָתָֽא׃

9So issue the ban, O king, and put it in writing so that it be unalterable as a law of the Medes and Persians that may not be abrogated.”

k'-AN mal-KA te-KIM e-SA-RA v'-tir-SHUM k'-TA-VA di LA l'-ha-SHA-na-YA k'-DAT ma-DAI u-fa-RAS di LA te-e-DE

טכְּעַ֣ן מַלְכָּ֔א תְּקִ֥ים אֱסָרָ֖א וְתִרְשֻׁ֣ם כְּתָבָ֑א דִּ֣י לָ֧א לְהַשְׁנָיָ֛ה כְּדָת־מָדַ֥י וּפָרַ֖ס דִּי־לָ֥א תֶעְדֵּֽא׃

10Thereupon King Darius put the ban in writing.

KOL-ko-VEL d'-NAH mal-KA da-RE-yav-ESH r'-SHAM k'-TA-va v'-e-sa-RA

יכׇּל־קֳבֵ֖ל דְּנָ֑ה מַלְכָּא֙ דָּֽרְיָ֔וֶשׁ רְשַׁ֥ם כְּתָבָ֖א וֶאֱסָרָֽא׃

11When Daniel learned that it had been put in writing, he went to his house, in whose upper chamber he had had windows made facing Yerushalayim, and three times a day he knelt down, prayed, and made confession to his God, as he had always done.

v'-da-ni-YAYL k'-DEE y'-DA dee r'-SHEEM k'-ta-VA AL l'-vai-TAY v'-kha-VEEN p'-tee-KHAN LAY b'-i-lee-TAY NE-ged y'-ru-sh'-LEM v'-zim-NEEN t'-la-TA v'-yo-MA HU ba-RAYKH al bir-KHO-hee um-tza-LAY u-mo-DAY ko-DAM e-la-HAY kol ko-VAYL dee ha-VA a-VAYD min kad-MAT d'-NAH

יאוְ֠דָנִיֵּ֠אל כְּדִ֨י יְדַ֜ע דִּֽי־רְשִׁ֤ים כְּתָבָא֙ עַ֣ל לְבַיְתֵ֔הּ וְכַוִּ֨ין פְּתִיחָ֥ן לֵהּ֙ בְּעִלִּיתֵ֔הּ נֶ֖גֶד יְרוּשְׁלֶ֑ם וְזִמְנִין֩ תְּלָתָ֨ה בְיוֹמָ֜א ה֣וּא ׀ בָּרֵ֣ךְ עַל־בִּרְכ֗וֹהִי וּמְצַלֵּ֤א וּמוֹדֵא֙ קֳדָ֣ם אֱלָהֵ֔הּ כׇּל־קֳבֵל֙ דִּֽי־הֲוָ֣א עָבֵ֔ד מִן־קַדְמַ֖ת דְּנָֽה׃

 6:11   He had windows made facing Yerushalayim

Praying at the Western Wall in Jerusalem

Even though Hashem’s Temple had been destroyed for fifty years, Daniel continues to turn in its direction when praying. Indeed, Jews throughout the ages have maintained the tradition of praying facing Yerushalayim, showing their eternal connection with their holy city. This is a fulfillment of King Shlomo’s wish when dedicating the Beit Hamikdash (I Kings 8:48-49): “They turn back to You with all their heart and soul, in the land of the enemies… and they pray to You in the direction of their land which You gave to their fathers, of the city which You have chosen, and of the House which I have built to Your name – oh, give heed in Your heavenly abode to their prayer and supplication…” The deep bond between the Jewish people and the city of Jerusalem can be found throughout Tanakh.

12Then those men came thronging in and found Daniel petitioning his God in supplication.

e-DAY-yan guv-RA-yah il-LEKH har-GI-shu v'-hash-KA-khu l'-da-nee-YEL ba-EH u-mit-cha-NAN ko-DAM e-la-HEH

יבאֱ֠דַ֠יִן גֻּבְרַיָּ֤א אִלֵּךְ֙ הַרְגִּ֔שׁוּ וְהַשְׁכַּ֖חוּ לְדָנִיֵּ֑אל בָּעֵ֥ה וּמִתְחַנַּ֖ן קֳדָ֥ם אֱלָהֵֽהּ׃

13They then approached the king and reminded him of the royal ban: “Did you not put in writing a ban that whoever addresses a petition to any god or man besides you, O king, during the next thirty days, shall be thrown into a lions' den?” The king said in reply, “The order stands firm, as a law of the Medes and Persians that may not be abrogated.”

BE-a-DAY-yin k'-ri-VU v'-am-REEN ko-DAM-mal-KA al e-SAHR mal-KA, ha-LA e-SAHR r'-SHAM-ta DEE kol-a-NASH dee-yiv-A-e min-KOL-e-LAH ve-a-NASH ad-yo-MEEN te-LA-TEEN la-HEN min-NAKH mal-KA yit-r'-MA le-GOV ar-ya-VA-ta, a-NEH mal-KA v'-a-MAR ya-tzee-VA mil-L'-TA ke-DAT-ma-DAI u-fa-RAS dee-la LO te-e-DAY.

יגבֵּ֠אדַ֠יִן קְרִ֨בוּ וְאָמְרִ֥ין קֳדָם־מַלְכָּא֮ עַל־אֱסָ֣ר מַלְכָּא֒ הֲלָ֧א אֱסָ֣ר רְשַׁ֗מְתָּ דִּ֣י כׇל־אֱנָ֡שׁ דִּֽי־יִבְעֵא֩ מִן־כׇּל־אֱלָ֨הּ וֶֽאֱנָ֜שׁ עַד־יוֹמִ֣ין תְּלָתִ֗ין לָהֵן֙ מִנָּ֣ךְ מַלְכָּ֔א יִתְרְמֵ֕א לְג֖וֹב אַרְיָוָתָ֑א עָנֵ֨ה מַלְכָּ֜א וְאָמַ֗ר יַצִּיבָ֧א מִלְּתָ֛א כְּדָת־מָדַ֥י וּפָרַ֖ס דִּי־לָ֥א תֶעְדֵּֽא׃

14Thereupon they said to the king, “Daniel, one of the exiles of Yehuda, pays no heed to you, O king, or to the ban that you put in writing; three times a day he offers his petitions [to his God].”

be-DA-yin a-NO ve-a-m'-REEN ko-DAM mal-KA di da-NI-yel di min b'-NEI ga-lu-TA di y'-hu-DA la-SAM (a-LAkh) [a-LAKH] mal-KA t'-EM ve-al e-sa-RA di r'-sha-M'-TA ve-zim-NIN t'-la-TA b'-yo-MA ba-E b'-a-u-TEH.

ידבֵּ֠אדַ֠יִן עֲנ֣וֹ וְאָמְרִין֮ קֳדָ֣ם מַלְכָּא֒ דִּ֣י דָנִיֵּ֡אל דִּי֩ מִן־בְּנֵ֨י גָלוּתָ֜א דִּ֣י יְה֗וּד לָא־שָׂ֨ם (עליך) [עֲלָ֤ךְ] מַלְכָּא֙ טְעֵ֔ם וְעַל־אֱסָרָ֖א דִּ֣י רְשַׁ֑מְתָּ וְזִמְנִ֤ין תְּלָתָה֙ בְּיוֹמָ֔א בָּעֵ֖א בָּעוּתֵֽהּ׃

15Upon hearing that, the king was very disturbed, and he set his heart upon saving Daniel, and until the sun set made every effort to rescue him.

e-da-YAN mal-KA k'-DI mil-TA sh'-MA sa-GEE b'-AYSH a-lo-HI v'-AL da-nee-YEL sam BAL l'-shee-za-VO-teh v'-AD me-a-LEI shim-SHA ha-VA mish-ta-DAR l'-ha-tza-LO-teh

טואֱדַ֨יִן מַלְכָּ֜א כְּדִ֧י מִלְּתָ֣א שְׁמַ֗ע שַׂגִּיא֙ בְּאֵ֣שׁ עֲל֔וֹהִי וְעַ֧ל דָּנִיֵּ֛אל שָׂ֥ם בָּ֖ל לְשֵׁיזָבוּתֵ֑הּ וְעַד֙ מֶֽעָלֵ֣י שִׁמְשָׁ֔א הֲוָ֥א מִשְׁתַּדַּ֖ר לְהַצָּלוּתֵֽהּ׃

16Then those men came thronging in to the king and said to the king, “Know, O king, that it is a law of the Medes and Persians that any ban that the king issues under sanction of oath is unalterable.”

be-E-da-YAN guv-ra-YA il-LEKH har-GI-shu al-mal-KA v'-a-m'-REEN l'-mal-KA da-A mal-KA di-dat l'-ma-DAI u-fa-RAS di-KOL a-SAR u-ke-YAM di-mal-KA y'-ha-KEEM la LO l'-ha-sh'-NA-ya

טזבֵּאדַ֙יִן֙ גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֔ךְ הַרְגִּ֖שׁוּ עַל־מַלְכָּ֑א וְאָמְרִ֣ין לְמַלְכָּ֗א דַּ֤ע מַלְכָּא֙ דִּֽי־דָת֙ לְמָדַ֣י וּפָרַ֔ס דִּֽי־כׇל־אֱסָ֥ר וּקְיָ֛ם דִּֽי־מַלְכָּ֥א יְהָקֵ֖ים לָ֥א לְהַשְׁנָיָֽה׃

17By the king's order, Daniel was then brought and thrown into the lions' den. The king spoke to Daniel and said, “Your God, whom you serve so regularly, will deliver you.”

be-E-da-YIN mal-KA a-MAr v'-ha-Y'-tiV le-da-NI-YA-EL u-RE-mo le-gu-BA di ar-YA-va-TA a-NEH mal-KA v'-a-MAR le-da-NI-YA-EL e-la-HAkh di (a-NEH) [a-N'-TEH] pa-LAK-leh B'-ti-di-RA HU ye-SHEEZ-vi-NAKH

יזבֵּאדַ֜יִן מַלְכָּ֣א אֲמַ֗ר וְהַיְתִיו֙ לְדָ֣נִיֵּ֔אל וּרְמ֕וֹ לְגֻבָּ֖א דִּ֣י אַרְיָוָתָ֑א עָנֵ֤ה מַלְכָּא֙ וְאָמַ֣ר לְדָנִיֵּ֔אל אֱלָהָ֗ךְ דִּ֣י (אנתה) [אַ֤נְתְּ] פָּֽלַֽח־לֵהּ֙ בִּתְדִירָ֔א ה֖וּא יְשֵׁיזְבִנָּֽךְ׃

18A rock was brought and placed over the mouth of the den; the king sealed it with his signet and with the signet of his nobles, so that nothing might be altered concerning Daniel.

v'-he-YA-ta-YIT e-VEN cha-DAH v'-su-MAT al-pum gu-BAH v'-chat-MAH mal-KA b'-iz-ke-TAYH u-b'-iz-ka-TA ra-v'-r'-va-NO-hi, dee la-tish-NAY tz'-VU b'-da-ni-YAYL

יחוְהֵיתָ֙יִת֙ אֶ֣בֶן חֲדָ֔ה וְשֻׂמַ֖ת עַל־פֻּ֣ם גֻּבָּ֑א וְחַתְמַ֨הּ מַלְכָּ֜א בְּעִזְקְתֵ֗הּ וּבְעִזְקָת֙ רַבְרְבָנ֔וֹהִי דִּ֛י לָא־תִשְׁנֵ֥א צְב֖וּ בְּדָנִיֵּֽאל׃

19The king then went to his palace and spent the night fasting; no diversions were brought to him, and his sleep fled from him.

e-DAYN a-ZAL mal-KA l'-heikh-LEH u-VA-ta TE-vat v'-da-cha-VAN la lo-han-AYL ko-da-mo-HI v'-shin-TEH na-DAT a-lo-HI

יטאֱ֠דַ֠יִן אֲזַ֨ל מַלְכָּ֤א לְהֵֽיכְלֵהּ֙ וּבָ֣ת טְוָ֔ת וְדַחֲוָ֖ן לָא־הַנְעֵ֣ל קׇֽדָמ֑וֹהִי וְשִׁנְתֵּ֖הּ נַדַּ֥ת עֲלֽוֹהִי׃

20Then, at the first light of dawn, the king arose and rushed to the lions' den.

be-E-da-YIN mal-KA bi-shpar-PA-RA ye-KUM b'-no-ge-HA u-v'-hit-b'-HA-la l'-gu-BA di-ar-ya-va-TA a-ZAL

כבֵּאדַ֣יִן מַלְכָּ֔א בִּשְׁפַּרְפָּרָ֖א יְק֣וּם בְּנׇגְהָ֑א וּ֨בְהִתְבְּהָלָ֔ה לְגֻבָּ֥א דִֽי־אַרְיָוָתָ֖א אֲזַֽל׃

21As he approached the den, he cried to Daniel in a mournful voice; the king said to Daniel, “Daniel, servant of the living Hashem, was the God whom you served so regularly able to deliver you from the lions?”

u-k'-mi-k'-r'-vay l'-gu-BA l'-da-nee-YAYL b'-KAL a-tseev z'-IK a-NAY mal-KA va-a-MAR l'-da-nee-YAYL da-nee-YAYL a-vayd e-la-HA kha-YA e-la-HAKH dee (an-TAH) [an-T'-] pa-LAKH-layh b'-t'-dee-RA ha-y'-KHIL l'-shee-za-VOO-takh min-ar-ya-va-TA

כאוּכְמִקְרְבֵ֣הּ לְגֻבָּ֔א לְדָ֣נִיֵּ֔אל בְּקָ֥ל עֲצִ֖יב זְעִ֑ק עָנֵ֨ה מַלְכָּ֜א וְאָמַ֣ר לְדָנִיֵּ֗אל דָּֽנִיֵּאל֙ עֲבֵד֙ אֱלָהָ֣א חַיָּ֔א אֱלָהָ֗ךְ דִּ֣י (אנתה) [אַ֤נְתְּ] פָּֽלַֽח־לֵהּ֙ בִּתְדִירָ֔א הַיְכִ֥ל לְשֵׁיזָבוּתָ֖ךְ מִן־אַרְיָוָתָֽא׃

22Daniel then talked with the king, “O king, live forever!

e-da-YAN da-NI-yel im mal-KA mal-LIL mal-KA l'-ol-MIN khe-YI

כבאֱדַ֙יִן֙ דָּנִיֵּ֔אל עִם־מַלְכָּ֖א מַלִּ֑ל מַלְכָּ֖א לְעָלְמִ֥ין חֱיִֽי׃

23My Hashem sent His angel, who shut the mouths of the lions so that they did not injure me, inasmuch as I was found innocent by Him, nor have I, O king, done you any injury.”

e-la-HI, sh'-LAKH mal-a-KHEH u-s'-GAR PUM ar-ya-va-TA v'-LA kha-VEL-u-NEE, kol-ko-VAYL di ko-da-MO-hee za-KHU, hish-te-KHA-ta-LEE, v'-AF (ko-da-MAYKH) [ko-da-MAKH] mal-KA, kha-vu-LAH la-AV-det

כגאֱלָהִ֞י שְׁלַ֣ח מַלְאֲכֵ֗הּ וּֽסְגַ֛ר פֻּ֥ם אַרְיָוָתָ֖א וְלָ֣א חַבְּל֑וּנִי כׇּל־קֳבֵ֗ל דִּ֤י קׇֽדָמ֙וֹהִי֙ זָכוּ֙ הִשְׁתְּכַ֣חַת לִ֔י וְאַ֤ף (קדמיך) [קׇֽדָמָךְ֙] מַלְכָּ֔א חֲבוּלָ֖ה לָ֥א עַבְדֵֽת׃

24The king was very glad, and ordered Daniel to be brought up out of the den. Daniel was brought up out of the den, and no injury was found on him, for he had trusted in his God.

be-E-da-YIN mal-KA sa-GEE ta-AYV a-lo-HI u-le-da-NI-YEL a-MAR le-han-SA-KA min gu-BA ve-hu-SAK da-NI-YEL min gu-BA ve-KOL-cha-VAL la-lo-hi-SH'-t'-KHA be-H di hee-MIN be-la-HEH

כדבֵּאדַ֣יִן מַלְכָּ֗א שַׂגִּיא֙ טְאֵ֣ב עֲל֔וֹהִי וּלְדָ֣נִיֵּ֔אל אֲמַ֖ר לְהַנְסָקָ֣ה מִן־גֻּבָּ֑א וְהֻסַּ֨ק דָּנִיֵּ֜אל מִן־גֻּבָּ֗א וְכׇל־חֲבָל֙ לָא־הִשְׁתְּכַ֣ח בֵּ֔הּ דִּ֖י הֵימִ֥ן בֵּאלָהֵֽהּ׃

25Then, by order of the king, those men who had slandered Daniel were brought and, together with their children and wives, were thrown into the lions' den. They had hardly reached the bottom of the den when the lions overpowered them and crushed all their bones.

va-a-MAR mal-KA v'-ha-y'-ti-YA guv-RA-ya i-LEKH di-a-KHA-lu kar-TZO-hi di da-ni-YE-EL u-l'-GOV ar-ya-VA re-MO i-NUN b'-NE-y'-HON u-ne-SHE-y'-HON v'-LO-m'-TO l'-ar-EET gu-BA ad di-sh'-LI-tu v'-HO-n ar-ya-VA v'-kol gar-ME-y'-HON ha-DI-KU

כהוַאֲמַ֣ר מַלְכָּ֗א וְהַיְתִ֞יו גֻּבְרַיָּ֤א אִלֵּךְ֙ דִּֽי־אֲכַ֤לוּ קַרְצ֙וֹהִי֙ דִּ֣י דָֽנִיֵּ֔אל וּלְג֤וֹב אַרְיָוָתָא֙ רְמ֔וֹ אִנּ֖וּן בְּנֵיה֣וֹן וּנְשֵׁיה֑וֹן וְלָֽא־מְט֞וֹ לְאַרְעִ֣ית גֻּבָּ֗א עַ֠ד דִּֽי־שְׁלִ֤טֽוּ בְהוֹן֙ אַרְיָ֣וָתָ֔א וְכׇל־גַּרְמֵיה֖וֹן הַדִּֽקוּ׃

26Then King Darius wrote to all peoples and nations of every language that inhabit the earth, “May your well-being abound!

be-E-da-YAN da-rya-VESH mal-KA k'-TAV l'-KOL a-m'-MA-yA u-ma-YA v'-li-sha-NA-ya di-DAI-rin b'-KOL ar-A sh'-la-m'-KON yis-GA

כובֵּאדַ֜יִן דָּרְיָ֣וֶשׁ מַלְכָּ֗א כְּ֠תַ֠ב לְֽכׇל־עַֽמְמַיָּ֞א אֻמַּיָּ֧א וְלִשָּׁנַיָּ֛א דִּֽי־[דָיְרִ֥ין] (דארין) בְּכׇל־אַרְעָ֖א שְׁלָמְכ֥וֹן יִשְׂגֵּֽא׃

27I have hereby given an order that throughout my royal domain men must tremble in fear before the God of Daniel, for He is the living Hashem who endures forever; His kingdom is indestructible, and His dominion is to the end of time;

min-ko-DA-mai sim t'-AYM, di b'-kol-shol-TAN mal-khu-TAI le-he-VON (za-in) [za-y'-IN] v'-da-cha-LEEN min-ko-DAM e-la-HEH di-da-ni-YEL, di-HU e-la-HA kha-YA v'-ka-YAM le-a-l'-MEEN u-mal-khu-TEH di-la ti-t'-cha-BAL v'-shol-ta-NEH ad-so-FA.

כזמִן־קֳדָמַי֮ שִׂ֣ים טְעֵם֒ דִּ֣י ׀ בְּכׇל־שׇׁלְטָ֣ן מַלְכוּתִ֗י לֶהֱוֺ֤ן (זאעין) [זָיְעִין֙] וְדָ֣חֲלִ֔ין מִן־קֳדָ֖ם אֱלָהֵ֣הּ דִּי־דָֽנִיֵּ֑אל דִּי־ה֣וּא ׀ אֱלָהָ֣א חַיָּ֗א וְקַיָּם֙ לְעָ֣לְמִ֔ין וּמַלְכוּתֵהּ֙ דִּֽי־לָ֣א תִתְחַבַּ֔ל וְשׇׁלְטָנֵ֖הּ עַד־סוֹפָֽא׃

28He delivers and saves, and performs signs and wonders in heaven and on earth, for He delivered Daniel from the power of the lions.”

m'-shee-ZIV u-ma-TSIL v'-a-VEED a-TIN v'-tim-HEEN b'-sha-ma-YA u-v'-ar-A d'-shee-ZIV l'-da-nee-YAYL min-YAD ar-ya-va-TA

כחמְשֵׁיזִ֣ב וּמַצִּ֗ל וְעָבֵד֙ אָתִ֣ין וְתִמְהִ֔ין בִּשְׁמַיָּ֖א וּבְאַרְעָ֑א דִּ֚י שֵׁיזִ֣ב לְדָֽנִיֵּ֔אל מִן־יַ֖ד אַרְיָוָתָֽא׃

29Thus Daniel prospered during the reign of Darius and during the reign of Cyrus the Persian.

v'-da-NI-yel da-NA ha-tza-LAKH b'-mal-KHUT da-rya-VESH u-b'-mal-KHUT ko-RESH (par-SI-a) [par-sa-AH]

כטוְדָנִיֵּ֣אל דְּנָ֔ה הַצְלַ֖ח בְּמַלְכ֣וּת דָּרְיָ֑וֶשׁ וּבְמַלְכ֖וּת כּ֥וֹרֶשׁ (פרסיא) [פָּרְסָאָֽה]׃