Charoshet HaGoyim

Synonyms:
Harosheth hagoyim, Harosheth-hagoyim, חֲרֹשֶׁת הַגּוֹיִם
« Back to Glossary Index
Skip to toolbar