I Chronicles 8
Print Friendly, PDF & Email

1  Binyamin begot Bela his first-born, Ashbel the second, Aharah the third,

א  וּבִנְיָמִן הוֹלִיד אֶת־בֶּלַע בְּכֹרוֹ אַשְׁבֵּל הַשֵּׁנִי וְאַחְרַח הַשְּׁלִישִׁי׃

2  Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

ב  נוֹחָה הָרְבִיעִי וְרָפָא הַחֲמִישִׁי׃

3  And Bela had sons: Addar, Gera, Avihud,

ג  וַיִּהְיוּ בָנִים לְבָלַע אַדָּר וְגֵרָא וַאֲבִיהוּד׃

4  Abishua, Naaman, Ahoah,

ד  וַאֲבִישׁוּעַ וְנַעֲמָן וַאֲחוֹחַ׃

5  Gera, Shephuphan, and Huram.

ה  וְגֵרָא וּשְׁפוּפָן וְחוּרָם׃

6  These were the sons of Ehud—they were chiefs of clans of the inhabitants of Geba, and they were exiled to Manahath:

ו  וְאֵלֶּה בְּנֵי אֵחוּד אֵלֶּה הֵם רָאשֵׁי אָבוֹת לְיוֹשְׁבֵי גֶבַע וַיַּגְלוּם אֶל־מָנָחַת׃

7  Naaman, Achiya, and Gera—he exiled them and begot Uzza and Ahihud.

ז  וְנַעֲמָן וַאֲחִיָּה וְגֵרָא הוּא הֶגְלָם וְהוֹלִיד אֶת־עֻזָּא וְאֶת־אֲחִיחֻד׃

8  And Shaharaim had sons in the country of Moab after he had sent away Hushim and Baara his wives.

ח  וְשַׁחֲרַיִם הוֹלִיד בִּשְׂדֵה מוֹאָב מִן־שִׁלְחוֹ אֹתָם חוּשִׁים וְאֶת־בַּעֲרָא נָשָׁיו׃

9  He had sons by Hodesh his wife: Jobab, Zibia, Mesha, Malcam,

ט  וַיּוֹלֶד מִן־חֹדֶשׁ אִשְׁתּוֹ אֶת־יוֹבָב וְאֶת־צִבְיָא וְאֶת־מֵישָׁא וְאֶת־מַלְכָּם׃

10  Jeuz, Sachiah, and Mirmah. These were his sons, chiefs of clans.

י  וְאֶת־יְעוּץ וְאֶת־שָׂכְיָה וְאֶת־מִרְמָה אֵלֶּה בָנָיו רָאשֵׁי אָבוֹת׃

11  He also begot by Hushim: Abitub and Elpaal.

יא  וּמֵחֻשִׁים הוֹלִיד אֶת־אֲבִיטוּב וְאֶת־אֶלְפָּעַל׃

12  The sons of Elpaal: Ever, Misham, and Shemed, who built Ono and Lod with its dependencies,

יב  וּבְנֵי אֶלְפַּעַל עֵבֶר וּמִשְׁעָם וָשָׁמֶד הוּא בָּנָה אֶת־אוֹנוֹ וְאֶת־לֹד וּבְנֹתֶיהָ׃

13  and Beriah and Shema—they were chiefs of clans of the inhabitants of Aijalon, who put to flight the inhabitants of Gath;

יג  וּבְרִעָה וָשֶׁמַע הֵמָּה רָאשֵׁי הָאָבוֹת לְיוֹשְׁבֵי אַיָּלוֹן הֵמָּה הִבְרִיחוּ אֶת־יוֹשְׁבֵי גַת׃

14  and Ahio, Shashak, and Jeremoth.

יד  וְאַחְיוֹ שָׁשָׁק וִירֵמוֹת׃

15  Zebadiah, Arad, Eder,

טו  וּזְבַדְיָה וַעֲרָד וָעָדֶר׃

16  Michael, Ishpah, and Joha were sons of Beriah.

טז  וּמִיכָאֵל וְיִשְׁפָּה וְיוֹחָא בְּנֵי בְרִיעָה׃

17  Zebadiah, Meshullam, Hizki, Chever,

יז  וּזְבַדְיָה וּמְשֻׁלָּם וְחִזְקִי וָחָבֶר׃

18  Ishmerai, Izliah, and Jobab were the sons of Elpaal.

יח  וְיִשְׁמְרַי וְיִזְלִיאָה וְיוֹבָב בְּנֵי אֶלְפָּעַל׃

19  Jakim, Zichri, Zabdi,

יט  וְיָקִים וְזִכְרִי וְזַבְדִּי׃

20  Elienai, Zillethai, Eliel,

כ  וֶאֱלִיעֵנַי וְצִלְּתַי וֶאֱלִיאֵל׃

21  Adaiah, Beraiah, and Shimrath were the sons of Shim’i.

כא  וַעֲדָיָה וּבְרָאיָה וְשִׁמְרָת בְּנֵי שִׁמְעִי׃

22  Ishpan, Ever, Eliel,

כב  וְיִשְׁפָּן וָעֵבֶר וֶאֱלִיאֵל׃

23  Avdon, Zichri, Hanan,

כג  וְעַבְדּוֹן וְזִכְרִי וְחָנָן׃

24  Chananya, Elam, Anthothiah,

כד  וַחֲנַנְיָה וְעֵילָם וְעַנְתֹתִיָּה׃

25  Iphdeiah, and Penuel were the sons of Shashak.

כה  וְיִפְדְיָה ופניאל [וּפְנוּאֵל] בְּנֵי שָׁשָׁק׃

26  Shamsherai, Shehariah, Atalya,

כו  וְשַׁמְשְׁרַי וּשְׁחַרְיָה וַעֲתַלְיָה׃

27  Jaareshiah, Eliyahu, and Zichri were the sons of Jeroham.

כז  וְיַעֲרֶשְׁיָה וְאֵלִיָּה וְזִכְרִי בְּנֵי יְרֹחָם׃

28  These were the chiefs of the clans, according to their lines. These chiefs dwelt in Yerushalayim.

AY-leh ra-SHAY a-VOT l’-to-l’-do-TAM ra-SHEEM AY-leh ya-sh’-VU vee-ru-sha-LA-im

כח  אֵלֶּה רָאשֵׁי אָבוֹת לְתֹלְדוֹתָם רָאשִׁים אֵלֶּה יָשְׁבוּ בִירוּשָׁלָ ִם׃

29  The father of Givon dwelt in Givon, and the name of his wife was Maacah.

כט  וּבְגִבְעוֹן יָשְׁבוּ אֲבִי גִבְעוֹן וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ מַעֲכָה׃

30  His first-born son: Avdon; then Zur, Keesh, Baal, Nadav,

ל  וּבְנוֹ הַבְּכוֹר עַבְדּוֹן וְצוּר וְקִישׁ וּבַעַל וְנָדָב׃

31  Gedor, Ahio, Zecher.

לא  וּגְדוֹר וְאַחְיוֹ וָזָכֶר׃

32  Mikloth begot Shimeah. And they dwelt in Yerushalayim opposite their kinsmen, with their kinsmen.

לב  וּמִקְלוֹת הוֹלִיד אֶת־שִׁמְאָה וְאַף־הֵמָּה נֶגֶד אֲחֵיהֶם יָשְׁבוּ בִירוּשָׁלַ ִם עִם־אֲחֵיהֶם׃

33  Ner begot Keesh, Keesh begot Shaul, Shaul begot Yehonatan, Malchi-shua, Avinadav, and Eshbaal;

לג  וְנֵר הוֹלִיד אֶת־קִישׁ וְקִישׁ הוֹלִיד אֶת־שָׁאוּל וְשָׁאוּל הוֹלִיד אֶת־יְהוֹנָתָן וְאֶת־מַלְכִּי־שׁוּעַ וְאֶת־אֲבִינָדָב וְאֶת־אֶשְׁבָּעַל׃

34  and the son of Yehonatan was Merib-baal; and Merib-baal begot Micha.

לד  וּבֶן־יְהוֹנָתָן מְרִיב בָּעַל וּמְרִיב בַּעַל הוֹלִיד אֶת־מִיכָה׃

35  The sons of Micha: Pithon, Melech, Taarea, and Achaz.

לה  וּבְנֵי מִיכָה פִּיתוֹן וָמֶלֶךְ וְתַאְרֵעַ וְאָחָז׃

36  Achaz begot Jehoaddah; and Jehoaddah begot Alemeth, Azmaveth, and Zimri; Zimri begot Moza.

לו  וְאָחָז הוֹלִיד אֶת־יְהוֹעַדָּה וִיהוֹעַדָּה הוֹלִיד אֶת־עָלֶמֶת וְאֶת־עַזְמָוֶת וְאֶת־זִמְרִי וְזִמְרִי הוֹלִיד אֶת־מוֹצָא׃

37  Moza begot Binea; his son Raphah; his son Eleasah, his son Azel.

לז  וּמוֹצָא הוֹלִיד אֶת־בִּנְעָא רָפָה בְנוֹ אֶלְעָשָׂה בְנוֹ אָצֵל בְּנוֹ׃

38  Azel had six sons, and these are their names: Azrikam, Bocheru, Ishmael, Sheariah, Ovadya, and Hanan. All these were the sons of Azel.

לח  וּלְאָצֵל שִׁשָּׁה בָנִים וְאֵלֶּה שְׁמוֹתָם עַזְרִיקָם בֹּכְרוּ וְיִשְׁמָעֵאל וּשְׁעַרְיָה וְעֹבַדְיָה וְחָנָן כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי אָצַל׃

39  The sons of Eshek his brother: Ulam his first-born, Jeush the second, and Eliphelet the third.

לט  וּבְנֵי עֵשֶׁק אָחִיו אוּלָם בְּכֹרוֹ יְעוּשׁ הַשֵּׁנִי וֶאֱלִיפֶלֶט הַשְּׁלִשִׁי׃

40  The descendants of Ulam—men of substance, who drew the bow, had many children and grandchildren—one hundred and fifty; all these were Benjaminites.

מ  וַיִּהְיוּ בְנֵי־אוּלָם אֲנָשִׁים גִּבֹּרֵי־חַיִל דֹּרְכֵי קֶשֶׁת וּמַרְבִּים בָּנִים וּבְנֵי בָנִים מֵאָה וַחֲמִשִּׁים כָּל־אֵלֶּה מִבְּנֵי בִנְיָמִן׃

Please login to get access to the quiz
I Chronicles 7
I Chronicles 9

No Comments

The comments below do not necessarily reflect the beliefs and opinions of The Israel Bible™.

Post a Reply

Comments must adhere to our guidelines or they may be removed.

I Chronicles 8

Skip to toolbar